Llistat de missatges

Per mostrar aquesta pàgina més ràpidament, només es mostren els missatges de 15 en 15, començant pels missatges més recents fins als més antics.

En aquest moment, hi ha guardats $num_missatges missatges repartits en $total_pages pàgines. Per navegar per les diferents pàgines de missatges, pots utilitzar els botons "Missatges recents" o "Missatges vells" o bé simplement clicant al número de pàgina que vols anar.

Actualment es mostra la pàgina $current_page de les $total_pages disponibles (del missatge número $starting al missatge número $stopping).

$recents $antics
Pàgines: $pages

 

$missatges
$recents $antics
Pàgines: $pages